animációk

Az  animációk működnek!!!
Ha mégsem, akkor le kell tölteni és a gépen lejátszani (pl. IrfanView-val).The Scale of the Universe

MySolarSystem


Bolygók sorrendje
A Plútó már nem bolygója a Naprendszernek (törpebolygó).


A Plútó és a Charon közös tömegközéppont körüli keringése
(nagyítható)


Nap napi járása (Föld forgása) szimulátor
Rengeteg beállítási lehetőség. Érdemes kipróbálni a napéjegyenlőségek és a napfordulók dátumát.
Napéjegyenlőségek idején keleten kel és nyugaton nyugszik a Nap,
ettől eltérő időpontokban azonban nem!


A nappal hossza


Foucault inga
A Föld forog, közben az inga ugyanabban a síkban leng tovább.
A Föld elfordul az inga alatt. Az inga csillag alakot "rajzol a homokba",
miközben nem változik a lengés iránya.


Föld forgása és keringése 1.
Érdemes bekapcsolni az "Earth profile"-t.

Föld forgása és keringése 2.
Nagyon hasznos az évszakok kialakulásának megértéséhez.
A Földet az északi pólus irányából mutatja.
Érdemes beállítani és megfigyelni a napéjegyenlőségeket és napfordulókat.


Nap évi járása (Föld keringése) szimulátor
A Föld Nap körüli keringését és a napsugarak hajlásszögének változását szemlélteti.
Érdemes kipróbálni a napéjegyenlőségek és napfordulók dátumát,
illetve egy időpontban különböző földrajzi szélességeket.
A Föld és a Hold közös tömegközéppont körüli keringése
(és az árapály kialakulása)
A piros pötty a közös tömegközéppont


Holdfázisok kialakulása
Bal oldalon a Hold ténylegesen látszó része, jobb oldalon a magyarázat
(a Holdnak mindig a Föld felé forduló felét látjuk, /vagy nem látjuk/).

Holdfázis szimulátor
A Föld és a Hold is egérrel (is) mozgatható.
Leolvasható és megérthető, hogy melyik holdfázisban mikor kel és nyugszik a Hold.

A holdhónapok
A kétféle holdhónap hosszúságának magyarázata.
A kezdőponttól (a Naptól) a vissza kezdőpontig,
illetve a kezdő ponttól vissza a Napig (a kezdőpont közben elmozdult).

Kepler törvényei
Angol nyelvű, sokféleképpen variálható,
kipróbálható, látványos animáció Kepler törvényeiről.A bolygók retrográd mozgása
Retrográd mozgás: az általánosan jellemző mozgási iránnyal ellentétes.
Jelen animációban a Földről nézve a másik égitest (Vénusz vagy Mars) egy rövid szakaszon visszafelé mozog.


Időzónák
Lehet vele játszogatni kicsit.